Контакти

Свържи се с нас

Талат Челеби

Address

Управител

Севдалина Йорданова

Address

Маркетинг и продажби

  • 0887891940
  • sevdi@miranlivestock.com

Хюсеин Хюсеинов

Address

Митнически агент

  • 0884826514
  • huseyin@miranlivestock.com

Административен офис

  • Гр. Разград, Западна промишлена зона, ул. Добрич №6

Карантинно депо за дребни преживни животни

  • с. Островче, Селскостопански двор

Карантинно депо за едри преживни животни

  • с. Ушинци, Селскостопански двор
Scroll to Top